Behandling af stress

Individuel håndtering

Stress er kroppens svar på belastninger, det kan være indefra kommende i form af tanker og følelser eller udefra påført fra dine arbejdslivsforhold.

Ofte er problemet opstået på baggrund af en kombination af problemer i privatlivet og på arbejdspladsen, hvilket kan give anledning til sygemelding pga stress.
På arbejdsmarked kan det skyldes for stort arbejdspres, urealistiske deadlines og organisationsforandringer, samt uklare roller og manglende støtte fra ledelsen.
I privatlivet kan det være livsbegivenheder, som f.eks. at miste en der står dig nær, alvorlig sygdom og skilsmisse. Det kan også skyldes graviditet og fødsel, som kan være så belastende, at det kan føre til symptomer.
De mest almindelige symptomer er: Søvnproblemer, træthed, svigtende koncentration og hukommelse, angst, ustabilt humør og ændret spise- og drikkevaner.

Vi kan ikke undgå stress, men vi kan blive bedre til at håndtere de udfordringer vi oplever. Under perioder med højt stress niveau, udskilles hormoner, der bl.a. påvirker immunforsvaret – vi bliver lettere syge, får ondt i hoved og krop, bliver irritable, glemsomme mv. At gå med problemet gennem længere tid, er en stor belastning for kroppen og hjernen. Langvarige perioder kan føre til depression, det er derfor vigtigt at starte behandling, så snart du er klar over at det er det du slås med.

Behandling

Jeg tilbyder behandling og arbejder kropsligt. Når du er meget udfordret mister du forbindelsen mellem krop og hoved, så noget af arbejdet handler om at genvinde tilliden til din egner impulser og signaler fra kroppen.


Behandlingen omfatter:
Samtale
Hvad skaber problemer for dig.
Viden om nervesystemet og hvordan fungerer dit nervesystem i pressede situationer.
Kropsbehandling med fokus på dit eget beroligelsessystem.

Benthe Dandanell

Jordemoder, psykoterapeut MPF og chok-/traumeterapeut.

Arbejder som psykoterapeut for individuelle klienter. Udover gravide og fødende, modtager jeg også mennesker med angst, depression, chok/traume og kriser. Laver debrifing, supervision og parterapi, både individuelt og i grupper.

Underviser og superviserer sundhedspersonale, psykoterapeuter og kommende terapeuter.

Har efteruddannelse i kunstterapi, supervision, klinisk hypnose, chok/traume (V/ Aut. Psykolog Ulla Rung Weeke), Susan Hart og Marianne Bentzen.

Mobil +45 26 84 87 32, Mail: bd@benthedandanell.dk

Praktiserer i Ballerup, på Østerbro og Tisvildeleje

Telefon: 26 84 87 32​