Profil

Benthe Dandanell

Jeg er autoriseret sygeplejerske og jordemoder. Derudover er jeg uddannet psykoterapeut, kunstterapeut og er medlem af psykoterapeutforeningen (MPF.)

Har gennem mange år arbejdet både privat og offentligt med psykoterapeutisk behandling, det være sig individuelt og i grupper. Har desuden stor erfaring med supervision og undervisning.

Bruger neoaffektiv psykoterapi, som er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning og psykoterapi.

Her foregår læringsprocesser i det nuværende øjeblik, hvor klient og psykoterapeut relaterer sig til hinanden i et fint samspil.

(udtrykt af en klient)
Tak for meget tankevækkende møde sidst; jeg har faktisk svært ved at sige hvad det er der er tankevækkende, men jeg sætter min lid til at jeg rykker mig fordi 'vi holder hinanden i hånden på den måde, på det tidspunkt'


Som det ses af mit CV har jeg mange forskellige redskaber til rådighed. Samtale, kropsarbejde, hypnose, drømmearbejde og kunstterapi. Jeg har terapeutisk erfaring med problemer i relationen og selvværd. Kriser, skilsmisser, stress overgreb, det at miste en nær pårørende og akutte kriser. Angst og depressioner, herunder efterfødselsreaktioner for både mænd og kvinder. Har mange års erfaring med gravide der har psykiske ubalancer, angst for at føde og har haft en tidligere traumatisk fødselsoplevelse.

Jeg arbejder med kriseintervention og krisestyrring, her under chok, traumer, defusion og debrifing, samt stressbehandling af ledere og medarbejdere på større danske virksomheder.

Arbejder med faglig supervision af psykoterapeuter, psykoterapeutstuderende, kunstterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker og jordemødre.

Personligt har jeg gennem hele mit voksne liv været optaget af, at udvikle evnen til nærvær og fordybelse, hvilket afspejler sig i mit terapeutiske arbejde.

Er meget interesseret i at holde balance i krop, kost og sind. Har derfor i flere år taget til Sydindien og her har jeg modtaget ayurvedisk massage hos Dr Unni.

Jeg har modtaget klienter fra forsikringsselskaberne: PFA, TRYG, Mølholm, Prescriba og fra Københavns universitet og DTU.​

Praktiserer i Ballerup, på Østerbro og Tisvildeleje

Telefon: 26 84 87 32​