Links

jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen varetager jordemødre og jordemoderstuderendes faglige og fagforeningsmæssige interesser i bred forstand.

En god start i livet

Fonden "En god start i livet"s formål er at støtte aktiviteter, som styrker familiens egne ressourcer i forbindelse med graviditet, fødsel og barnets første leveår.
Fonden "En god start i livet" er godkendt som almennyttig fond.

WWW.MINDFULMAMA.DK

Praktiserer i Ballerup, på Østerbro og Tisvildeleje

Telefon: 26 84 87 32​